1. Mbece more shokë mbece
2. Një këngë thëllëze ç'me Zgjoi
3. Kur më shoje e ato varre
4. Thëllëza që shkel mbi vesë
5. Sinan Labi
6. Poshtë nga Çairet
7. Hasmi zu Vatanë
8. Vajzë e Libohovës
9. Vito Pëllumbesha
10. Mora rrugën për Janinë
11. Lunxhëri krahinë e bukur
12. Do te marrë dhë unë malë
13. Syzeza
14. Ninullë
15. Hodha një lule në ferrë
16. Doli luleja nga pylli
17. Do marrë çiften
18. Ç'ke moj tambura që s'bie
19. Janinës çi i panë sytë


Home