1. Bien tri dajre
2. Ma ke syrin rrush të zi
4. E Bukur si zana
Home