1. Ja lëshon zanin mali malit
2. Amanet mos me vajtoni
3. Nëpër shekuj nëpër stinë
5. Bajn kuvend malet nriten
6. Qan Kosova për bijt e vetë
7. Kosova trime
8. Le ta dije globi rrotull
9. Guret e bjeshkës tym e flakë
10. Këngë për motrat Qiriazi
Home