1. Prekë Cali
2. Kënga e nusës
3. Martiret e Gurzit
4. Lahutarit
5. Këngë mërgimi
6. Vjehrra me nusën
7. Ago Ymeri
8. Këngë dashurie
Home