1. N'Pensheremne e Zotrise Sate
2. C'u ngrita menate
3. Beratçe Korçarce
4. Kaba Myzeqare
5. C'Ke moj Tambura që s'bie
6. Leskoviqare
7. Mora përpjetë Çarshinë
8. Beratçe Çançe
9. Kaba c'u këput një këmbë mali
10. Kaba e qara e Meremkes
11. Labrishte


Home