1. Kaba me Gërnete
2. Kam qëndisur një shami
3. Do marrë çiften, do dalë për gjah
4. Valle nga Çermenika
5. Valle nga konispol
6. Ferfëllon thellenxa
7. Podrishte
8. E po ç'ke moj tambura që s'bie
9. Të më rritesh per Shqiperi
10. Shota
11. Vajza e luleve
12. Lule malësore
13. Kaba me gajde
14. Qeraxhi i grebenesë
Home