24. Këngë për vllazërit Frashëri
SHKA Shota, Rijeka
25. Melodi e Bariut
SHKA Shota, Rijeka
26. Vallja e Rugoves
SHKA Shota, Rijeka


Home