1. Ishin kanë shtatë, tetë vetë
3. Nam i madh na u ba n'belice
Home