1. Kaba Korçare
2. Valle me potpuri Tirane
3. Do mar çiften
4. Viktori
5. Kaba Prespane
6. A kan ujë ato burime?
7. Moj e bukura More
8. Valle Gorashe Korçare
9. Instrumentale me Motive Tirane
10. Binte Shiu Pika-Pika
11. E para është nëna
12. S'paske pas një pik mëshirë


Home