Bosnja dhe Herzogovina (www.cia.gov)
Bosnja dhe Herzogovina (www.laenderdaten.info)

Un Albanais
pose en habits
officiels CDV
vintage album
carte de
visite, Tirage
albuminé
c. 1870
(Photo Vintage
France)

Sarajevo
von Kastell
aus Ostseite
1875

In Herzogovine
29. 4. 1876
(Le Monde
illustré)
Origjinal

Sarajevo, die
Hauptstrasse
in der Çarsija
c. 1910
(Delcampe)

Sarajevo,
Çarsija
c. 1910
(Delcampe)

Novi Pazar
1916
(Delcampe)

Shqiptar
nga Peshteri
1940-1980
(Shqiptar.eu)

Vullnetarët
shqiptarë
vështrojnë
Pazarin e
posa çliruar
1941

Shqiptarët e sanxhakut
2017
(Top Channel Albania)

Me shqiptarët e Peshterit
2017
(RTK)

Me shqiptarët e Peshterit II
2017
(RTK)

Home