Embsvame e
Chræsteræ
1592
(Lekë
Matrënga)

Descrizione di
Scutari, Dolcigno
et altri luogi
per Francesco
Bollizza. Fu
scritta l´anno
1614: copia tratta
dall originale
che si conserva
nell Archivio
di Stato a
Venezia

1614
(Francesco
Bollizza)

Dottrina
Christiana
1618
(Pjetër
Budi)

Pasqyra e
Trrefyemit
1621
(Pjetër
Budi)

Rituale
romanum in
epyroticam
linguam
1621
(Pjetër
Budi)

Çeta e
Profetëve
Pjesa 1
1685
(Pjetër
Bogdani)

Çeta e
Profetëve
Pjesa 2
1685
(Pjetër
Bogdani)

L'infallibile
verità della
cattolica
fede 1
1691
(Pjetër
Bogdani)

L'infallibile
verità della
cattolica
fede 2
1691
(Pjetër
Bogdani)

Kuvendi i
Arbnënit
1706
(Propaganda
Fide)

Ghiella e S.
Mëriis së
Virghiër
1762
(Jul
Variboba)

Alvanikon
Alfavitarion
1844
(Naum
Veqilharxhi)

Diata e Re
e zotit ede
selbuesit túne
Iesu-Kristit
1872
(Konstantin
Kristoforidhi)

Kater ungjilat
e zotit edhe
selbuesit tʼune
Iesu Kristit
1872
(Konstantin
Kristoforidhi)

Lulët e verës
1890
(Naim
Frashëri)

Annuaire
oriental du
commerce, de
l'industrie,
de l'admini-
stration et
de la magi-
strature...
1891
(Cervati
Freres)

Fialuur i
voghel...
1895
(Giacomo
Jungg)

For the Love
of Mihrimah
1899-1900
(Morell
D'Arcy)

Historia è
Shcypniis
1902
(Ndoc
Nikaj)

Kanuni i
Lekë
Dukagjinit
3 Libra

Kongresi
i Dibrës
1908/1909

Agimi i
Gjytetniis
1910
(At Stjefen
Gjeçovi)

Albania:
The Land
of the
Eagle-People
1912
(Morris
H. Turk)

Të Dalëtë
1912
(Konstantin
Kristoforidhi)

Albaniens
Golgatha:
anklageakten
gegen die
Vernichter des
Albanervolkes
1913
(Leo
Freundlich)

Letra, shkresa,
fialetore
1917
(Konstantin
Çekrezi)

International
Concilation
Volume 2
1919
(American
Association for
International
Conciliation)

Tradhetor'
i Krishtit
1919
(Spiro
Thomaj)

Diftesat
mbi xanjen,
mundime e
dekë të Atë
Luz Paliqit
1926-1928
(Shtjefën
Gjeçovi)

Paradija e
Popullit ase
Kryengritja
e Dheut të
rrethit të Krues
54 pleq në krye,
kundra urdhënve
e dokëve të reja
të osmanllive:
1903, 1904,
1905, 1906
1922
(Shtjefën
Gjeçovi)

Pflanzen aus
Albanien
1928
(Friedrich
Markgraf)

Manuale
pratico
della lingua
albanese
1930
(Kolë
Kamsi)

Buletini
Katolik
Shqiptar
5 Revista

Historia e
Tomorrit
1936
(Perikli
Ikonomi)

Kosova
djepi i
shqiptarizmit
1943
(Hamit
Kokalari)

A Historical
Albanian
and English
Dictionary
1948
(Stuart
Edward
Mann)

Arti në
Republikën
Popullore të
Shqipërisë
1953
(Botim i
Komitetit
Shqiptar për
mardhënjet
Kulturale me
Botën e
Jashtme)

Pralla
Popullore
Shqiptare
1954
(Instituti
i Shkencav)

Arti
Popullor në
Shqiptare
1959
(Dhimitër
Mborja,
Rrok Zoizi)

Rilindja
Kombëtare
Shqiptare
1962
(Kristo
Frashëri)

Blick hinter
dem eisernen
Vorhang:
Albanien
1963
(Bruno
Schläppi)

Lulëzo
Shqipëri
1964
(Vefik
Qerimi)

The History
of Albania
1964
(Kristo
Frashëri)

Kushtetuta
e Shqiprisë
1964
(Republika
Popullore e
Shqipërisë)

Albania
1964
(Athanase
Gegaj, Rexhep
Krasniqi,
Free Albania
Committee
in the U.S.A.)

Lidhja e dytë
e Prizrenit
1964
(Tahir
Zajmi)

Tregime
të moçme
shqiptare
1965
(Mitrush
Kuteli)

Žuti
harambaša
1965
(Karl May)

Kroz zemlju
Arbanasa
1965
(Karl May)

Tourist
Guide book
of Albania
1969
(Albturist)

Artet
figurative në
Republikën
Popullore të
Shqipërisë
1969
(Shtëpia
Botuese
Naim
Frashëri)

Kushtetuta
e Krahines
Socialiste
Autonome e
Kosovës
24. 2. 1969
(Krahina
Socialiste
Autonome e
Kosovës)

Shqipëria
Arkeologjike
1971
(Muzafer
Korkuti)

Poem for the
Albanian
woman
1972
(Llazar Siliqi,
Petrit Kumi)

Drejtshkrimi
i gjuhës
shqipe
1973
(Instituti i
Gjuhësisë dhe
i Letërsisë)

Problems of
the Struggle
for the
Complete
Emancipation
of Woman
1973
(State
University
of Tirana)

Rhythms of
Albanian
Life
1976
(Niko
Xhufko)

Artet
figurative
Shqipëtare
1978
(Shtëpia
Botuese
8 Nëntori)

Gjirokastra
Qytet Muze
1978
(Emin Riza)

The Albanian
Women a Great
Force of the
Revolution
1978
(8 Nëntori)

Historia e
Arkitektures
Shqiptare
1979
(Ministria e
Arsimit dhe
e Kulturës)

On the lay
of the Knights
1979
(Ismail
Kadare)

From the
Annals of
british
Diplomacy
1981
(Arben
Puto)

5000 vjet
fortifikime
në Shqipëri
1981
(Gjerak
Karaiskaj)

Bujqësia në
Republikën
Popullore
Socialiste
të Shqipërisë
1982
(Kristo
Frashëri)

Rinia forcë
e madhe e
revolucionit
dhe e ndërtimit
Socialist
1982
(Kristo
Frashëri)

Ushtria Jonë
Popullore
1983
(Ministria e
mbrojtjës
Popullore)

The Albanians
and their
Territories
1985
(The Academy
of Sciences of
the PSR of
Albania)

Kuran-i
1987
(Mulla
Sheriff
Ahmeti)

Antichità
della lingua
albanese
1989
(Giuseppe
Catapano)

Tirana
1990
(Shtëpia
Botuese
8 Nëntori)

Die Albaner
im Kosovo
1991
(Gesellschafft
für bedrohte
Völker)

The Illyrians
1992
(John J.
Wilkes)

Serbia's 1937
Plan to expel
Albanians
1993
(EIR)

Fjala e
mbrojtës
1994
(Ukshin
Hoti)

Për ata
Kosova është
ëndërr
1998
(Ali Jakupi)

Albanian
Etymological
Dictionary
1998
(Vladimir
Orel)

Enigma nga
pellazgët te
shqiptarët
1998
(Robert
D'angely,
Xhevat
Lloshi)

Shqipëria
Jugore ose
Epiri i
Veriut
1998
(Edith
Pierpont
Stickney)

Das albanische
Lexikon des
Evliya Çelebi
1998
(Robert
Elsie)

Shqiptarët
1999
(Georg Fred
Williams,
Shaban
Balla)

A concise
historical
Grammar of
Albanian
language
2000
(Vladimir
Orel)

Marrveshja
Kornize e
Ohrit
2001
(RM,
Albanische
Parteien,
Uçk)

Parailiret,
Iliret,
Arberit
2003
(Muzafer
Korkuti)

Tropoja
në Breza
2003
(Ibrahim
Kadri
Malaj)

Rrëfime
Tronditëse
2003
(Luljeta
Selimi)

Mitologjia
ndër shqiptar
2004
(Mark
Tirta)

Këtu i thonë
Drenicë-
Tahir Meha
2004
(Mehmet
Bislimi)

Hysen
Tërpeza
2004
(Mustafë
Xhemaili)

The Routledge
of Gods and
Goddesses
Devils and
Demons
2004
(Manfred
Lurker)

Për Historinë
e Alfabetit
Shqyp
2005
(At Justin
Rrota)

Tivari 1945
Kalvari
i Kosovës
2005
(Muhamet
Pirraku)

Gjurmë të
letërsisë së
vjetër të
shqiptarëve
të Greqisë
1860-1889
2006
(Arben
Lalla)

Çelësi i
librit
Shqip-
Arebisht
2006
(Ahmedi
Ismail)

Fjalor
arbërisht-
italisht i
Horës së
Arbëreshëvet
2007
(Gaetano
Gerbino)

Thoti
fliste
Shqip
2007
(Xhuzepe
Katapano)

Kushtetuta
e Republikës
së Kosovës
2008
(Kushtetuta
e Republikës
së Kosovës)

Studime për
Folklorin II
2008
(Zymer
Ujkan
Neziri)

Labova e
madhe dhe
Labovitët
2010
(Fedhon
Meksi)

Çka ka
ndodhur në
Kosovë
2010
(Josef
Martinsen)

Vrasja e
trefishtë
2010
(Nuhi
Sylejmani)

Ded Gjo
Luli
2011
(Fritz
Radovani)

Colorin
colorado: i
genitori
stranieri
raccontano
fiabe
2011
(Biblio-
tutti)

Musa Hoti
2011
(Reshat
Sahitaj)

Puset e
vdekjës në
Kosovë
2011
(Josef
Martinsen)

Fjalë arabe
në disa
segmente të
gjuhës shqipe
2012
(Artan
Halimi)

Ylli les
colours de
la dictature
2012
(Anouck
Durand,
Gilles de
Rapper)

Venezia e
Albania
2013
(Lucia
Nadin)

Rilindja
Kombëtare
Shqiptare
2014
(Alfred
Frashëri)

Albanie, Pays
a connaitre
2014
(Lek
Pervizi)

Emërtimi
i Kosovës
2015
(Qazim
Namani)

Kushtetuta
e Republikës
së Shqipërisë
2016
(Qendra e
Botimëve
Zyrtare)

Atë e birë
për Memëdhenë
2016
(Sotir V.
Pani)

Home